Menu
Would you like to get notifications from Christian?
Christian Kromme

Humanification

De film

Een epische film over de 7 golven van Disruptie

Humanification – De film

Ontdek het golfpatroon achter alles

 

Christian’s droom is om een diep meeslepende audiovisuele ervaring te creëren over de biologie achter onze technologie, zodat het Humanification-concept toegankelijker wordt voor een wereldwijd publiek. De reis volgt het zevengolvenpatroon van het eerste subatomaire deeltje naar moleculen naar levende cellen, naar mensen en uiteindelijk naar een multi-planetaire samenleving. De film legt de impact uit van exponentiële technologie op de maatschappij waarin we vandaag de dag leven en geeft ons een blik in een prachtige toekomst.

Christian Kromme
1 / 4

Technologiegolf 1.0: De landbouwrevolutie

 

Net als de eerste levende cellen zijn mensen begonnen in kleine gemeenschappen.

Technologiegolf 1.0: De landbouwrevolutie

 

Naarmate we in aantal toenamen werden we socialere wezens, samenwerken verhoogde onze overlevingskans.

Technologiegolf 1.0: De landbouwrevolutie

 

Dankzij onze verbeterde communicatievaardigheden konden we ideeën en eten delen.

Technologiegolf 1.0: De landbouwrevolutie

 

Mensen ontwikkelden communicatievaardigheden en zaken als (landbouw)cultuur en recht. De ontwikkeling van onze wereldwijde beschaving.

Technologiegolf 1.0: De landbouwrevolutie

 

Net als de eerste levende cellen zijn mensen begonnen in kleine gemeenschappen.

Golf 1 Technologie

 

Technologische Golf 1.0 leverde technologie die voldeed aan onze fysiologische en biologische basisbehoeften. Technologie zoals landbouw (voedsel), gebouwen en steden (onderdak/slaap), irrigatie (water), vuur (warmte), wetten en overheid (homeostase), en nog veel meer.

Golf 1 Biologie

 

De eerste biologische golf hielp eencellige organismen om in hun basisbehoeften te voorzien. Cellen begonnen een soort communicatie te ontwikkelen en begonnen samen te werken en vormden meercellige culturen en gemeenschappen. Dit werden organismen die in feite biotechnologie gebruikten om hun overlevingskans te vergroten. Deze afzonderlijke cellen begonnen samen te werken en grotere gestructureerde gemeenschappen te vormen, zoals koraalriffen (beschutting) om efficiënter voedsel te verzamelen en filteren (landbouw) uit de getijden van de oceaan.

Christian Kromme

Technologiegolf 2.0: De industriële revolutie

In de industriële revolutie ontwikkelde de mens een wereldwijde industriële en wereldwijde logistieke en energie-infrastructuur. De ontwikkeling van ons algemene spijsverterings- en bloedvatenstelsel.

Golf 2 Technologie

 

Technological Wave 2.0 leverde technologie die voldeed aan onze behoeften aan veiligheid en comfort. Infrastructuurtechnologieën boden ons een stabiele omgeving om naties op te bouwen: we hadden werkgelegenheid (industriële infrastructuur), betrouwbare transportsystemen (transportinfrastructuur), een constante energiestroom (pijpleiding- en kabelinfrastructuur voor olie en elektriciteit), geneesmiddelen (gezondheidszorginfrastructuur)….

Golf 2 Biologie

 

De tweede biologische golf hielp de celgemeenschappen (organismen) om aan hun behoefte aan veiligheid en comfort te voldoen. Het hielp de organismen om een spijsverteringssysteem (industrie) te vormen dat voedsel efficiënter verwerkte en voeding (energie) verdeelde via een vasculair systeem (infrastructuur). Op deze manier kon een organisme de energie efficiënter over het organisme verdelen, waardoor het nog beter gedijde en sneller groeide (gezondheid).

Christian Kromme

Technology Wave 3.0: De telecomrevolutie

Mensen ontwikkelden een geavanceerde en wereldwijde telecominfrastructuur. De ontwikkeling van ons globale zenuwstelsel.

Golf 3 Technologie

Technological Wave 3.0 leverde ons technologie die voldeed aan onze behoeften om met elkaar in contact te komen. Telecommunicatietechnologie maakte realtime communicatie tussen familie en geliefden mogelijk (om aan onze liefdesbehoeften te voldoen) en stelde ons in staat relaties op te bouwen en te onderhouden over lange afstanden (om aan onze verbindingsbehoeften te voldoen).

Golf 3 Biologie

De derde biologische golf hielp de snelgroeiende celgemeenschappen (organismen) om aan hun behoefte aan liefde en verbinding te voldoen. De celgemeenschappen waren snel gegroeid en de afstanden tussen afzonderlijke delen van de celgemeenschap (organisme) werden groter. Celgemeenschappen begonnen zenuwnetwerken te vormen die de buitenste delen van de gemeenschap in realtime opnieuw met elkaar verbonden, zodat ze nog efficiënter konden samenwerken (verbinding). Celgemeenschappen begonnen ook zintuigen te ontwikkelen die de gemeenschap hielpen een beter bewustzijn van hun omgeving te creëren.

Christian Kromme

Technology Wave 4.0: De automatiseringsrevolutie


In de automatiseringsrevolutie begon de mens veel ICT-processen met elkaar te verbinden en te automatiseren. De ontwikkeling van ons globale reptielenbrein.

Golf 4 Technologie

Technologische golf 4.0 heeft nieuwe technologie opgeleverd die voldoet aan onze behoefte aan autonomie. Softwaretechnologie zoals besturingssystemen en applicaties hebben allerlei processen en routines voor ons geautomatiseerd. Software gaf onze technologie bijna instinctief gedrag dat ‘ingeprogrammeerd’ was en maakte onze technologie veel gemakkelijker te beheren.

Golf 4 Biologie

De vierde biologische golf hielp de celgemeenschappen (organisme) om aan de behoeften van eigenwaarde en autonomie te voldoen. Celgemeenschappen (organismen) begonnen geautomatiseerde routines te ontwikkelen die hen hielpen om interne processen te automatiseren en hen ook hielpen om efficiënter te jagen. Celgemeenschappen ontwikkelden een besturingssysteem (reptielenbrein) dat als een softwarelaag over alle biologische hardware lag.

Christian Kromme

Technology Wave 5.0: De sociale media-revolutie


In de sociale media-revolutie begonnen mensen op wereldwijde schaal met elkaar in contact te komen via sociale mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en Youtube. De ontwikkeling van ons globale emotionele brein.

Golf 5 Technologie

Technologische Golf 5.0 leverde nieuwe technologie die tegemoet kwam aan onze cognitieve behoeften: technologie zoals zoekmachines (onze behoefte aan kennis), sociale netwerken (onze behoefte aan zelfbewustzijn en zelfexpressie) en taakspecifieke gemeenschappen (onze behoefte aan betekenis).

Golf 5 Technologie

De vijfde biologische golf hielp de celgemeenschappen (organismen) om aan hun cognitieve behoeften te voldoen. Celgemeenschappen ontwikkelden een breintechnologie voor zoogdieren die zorgde voor geheugen (kennis), waardoor organismen zich specifieke omgevingen, situaties en gedragingen konden herinneren; het gaf het organisme ook sociale vaardigheden (zelfbewustzijn en expressie) waardoor ze succesvol gedrag van andere zoogdieren konden delen en kopiëren.

Christian Kromme

Technologiegolf 6.0: De leerrevolutie


Mensen ontwikkelen diepe neurale netwerken en kunstmatige intelligentie in de cloud. De ontwikkeling van onze globale neo-cortex hersenen.

Golf 6 Technologie

Technological Wave 6.0 belooft nieuwe technologie op te leveren die ons zal helpen om aan onze esthetische behoeften te voldoen: technologie zoals cloud-gebaseerde neurale netwerken die in staat zijn om bijna perfecte algoritmes te leren en te creëren (om schoonheid en vorm te verbeteren), robots die leren lopen en bewegen als mensen (balans), en zelfs de creatie van geavanceerde virtuele agenten die ons kunnen helpen met allerlei processen (zelfreflectie).

Golf 6 Biologie

De zesde biologische golf hielp celgemeenschappen om aan hun esthetische behoeften te voldoen. Technologie zoals de neocortex hersenen hielp hen om sneller te leren en complexere problemen op te lossen; het gaf ook aanleiding tot de eerste gereedschappen en tekeningen (schoonheid en vorm), het hielp ons om rechtop te lopen (evenwicht) en het maakte de ontwikkeling van basiscommunicatie mogelijk (zelfreflectie).

Christian Kromme

Technology Wave 7.0: De creatieve revolutie


Mensen beginnen een collectief voorstellingsvermogen en een collectief uitvoeringsvermogen te ontwikkelen. De ontwikkeling van onze globale pre-frontale cortex hersenen.

Wave 7 Technologie

Technological Wave 7.0 belooft ons nieuwe technologie te leveren die tegemoet komt aan onze behoefte aan zelfverwezenlijking en transcendentie. Ik denk dat we waarschijnlijk de komst zullen zien van Digital Doubles (die ons zullen helpen om sneller persoonlijke groei, zelfkennis en transcendentie te bereiken), hive minds en besluitvormingsplatforms (die ons zullen helpen met moeilijke morele vragen en ons een mechanisme zullen geven om de behoeften van de velen boven de behoeften van onszelf te plaatsen), en we zullen meer co-creatieplatforms zien (om ons te helpen vervulling te bereiken en ons doel te dienen).

Golf 7 Biologie

De zevende biologische golf hielp celgemeenschappen om te voldoen aan hun behoeften aan zelfactualisatie en transcendentie. Technologie zoals de prefrontale cortex stelde celgemeenschappen (organismen, inclusief wij mensen) in staat om zichzelf te verbeteren en geavanceerde taal te ontwikkelen en concepten en ideeën te delen (persoonlijke groei en zelfkennis); het hielp hen om landbouw en beschaving te ontwikkelen (moraliteit en de behoefte van anderen boven zichzelf plaatsen) en het hielp hen om dingen te doen die hen voldoening gaven (vervulling en doel).

Christian Kromme

Help ons bereiken

1.000.000.000 mensen

met Humanification – de film

We zijn op zoek naar jou!

Help de filmdroom te realiseren

 

De droom is om zoveel mogelijk mensen te raken en daarom willen we een speelfilm/documentaire maken over Humanification, zodat het concept nog toegankelijker en boeiender wordt voor een wereldwijd publiek. De film bevindt zich momenteel in de conceptfase en we zijn op zoek naar partners die de filmdroom willen medefinancieren en realiseren.

Sluiten

Vraag een offerte aan

We reageren zo snel als mogelijk op uw aanvraag.

  • Kies een Keynote *
  • Keynote Bundel (Optioneel)
  • Datum *
    DD dash MM dash JJJJ
  • Tijdslot Keynote *
  • Persoonlijke informatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluiten

Download je gratis e-boek

  • Download gratis de e-book versie van Humanification. Laat je e-mailadres achter en we sturen je direct het e-book per mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.